Pierwsza publiczna obrona rozprawy doktorskiej w SGSP

Pierwsza publiczna obrona rozprawy doktorskiej w SGSP

 

Przełomowym wydarzeniem w historii Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) było uzyskanie statusu uczelni akademickiej. Stało się to w czerwcu 2016 r., kiedy Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, mocą decyzji wydanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponad rok później, w październiku 2017 r. Wydziałowi Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP przyznano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

25 kwietnia 2019 r. odbyła się pierwsza publiczna obrona rozprawy doktorskiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Pani mgr inż. Karolina Kuskowska zaprezentowała efekty pracy doktorskiej pt. „Analiza zagrożeń związanych z właściwościami fizykochemicznymi pyłu w powietrzu wybranych pomieszczeń sportowych”, wykonanej pod kierownictwem Pani dr hab. inż. Wioletty Roguli-Kozłowskiej, prof. SGSP. Recenzenci: Pani dr hab. inż. Katarzyna Piekarska, prof. uczelni z Politechniki Wrocławskiej oraz Pan dr hab. Andrzej Kłos, prof. UO z Uniwersytetu Opolskiego zgodnie uznali recenzowaną dysertację za zgodną z najnowszymi osiągnięciami nauki i wyróżniającą się. Niespełna kilka dni później, 29 kwietnia 2019 r. odbyła się następna publiczna obrona rozprawy doktorskiej – Pana mgr. inż. Pawła Wolnego pt. „Analiza efektywności gaśniczej systemów hybrydowych wykorzystujących mgłę wodną z czynnikiem roboczym w postaci gazów obojętnych”.

Możliwość nadawania stopni doktora przyczynia się do aktywizacji naukowej uczelni oraz do rozwoju przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, stanowiących często podstawę do realizowania usług badawczych wykonywanych na zlecenie przedsiębiorstw, zakładów pracy, instytucji, a także osób fizycznych zainteresowanych rozwiązaniem problemów dotyczących analizy zagrożeń i oceny ryzyka, jak również opracowaniem przedsięwzięć profilaktycznych i interwencyjnych.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy zainteresowane osoby do wszczęcia przewodów doktorskich w SGSP! Szczegóły dostępne są na stronie: https://172.16.101.15/?page_id=1144