SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

ul. Juliusza Słowackiego 52/54

01-629 Warszawa

NIP: 118-00-35-927 | REGON: 000173410

e-mail: sgsp@sgsp.edu.pl   fax: 22 833 07 24

adres skrytki ePUAP: /SGSP/SkrytkaESP

REKRUTACJA NA STUDIA I i II STOPNIA
tel. 22 56 17 992
e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl

kontakt poprzez konto w IRK

 

RZECZNIK PRASOWY

st. str. mgr inż. Dominik Duralski
tel. 693884850
e-mail: rzecznik@sgsp.edu.pl

 

SEKRETARIAT PROREKTORA
ZASTĘPCY KOMENDANTA DS. OPERACYJNYCH

tel. 22 56 17 624

 

SEKRETARIAT PROREKTORA
DS. NAUKI oraz
PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW

tel. 22 56 17 551

 

SEKRETARIAT KANCLERZA
tel. 22 56 17 551

 

REKTORAT

tel. 22 56 17 760
tel. 22 56 17 514
tel. 22 56 17 643

KANCELARIA OGÓLNA
tel. 22 56 17 675

DZIAŁ KADR
tel. 22 56 17 516
tel. 22 56 17 798
tel. 22 56 17 799

BIBLIOTEKA
tel. 22 56 17 567
tel. 22 56 17 581

WYDAWNICTWO
tel. 22 56 17 383

 

DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

Sekretariat
tel. 22 56 17 553

DZIAŁ PRAWNY
tel. 22 56 17 620

tel. 22 56 17 622
tel. 22 56 17 556
tel. 22 56 17 756

DZIAŁ PROJEKTÓW
tel. 22 56 17 608
tel. 22 56 17 777

DZIEKANAT

tel. 22 56 17 634 – SP-PC, NP-PS

tel. 22 56 17 510 – SP-PK

tel. 22 56 17 732 – NP-PC, SD-P

tel. 22 56 17 611 – SP-CBW, NP-CBW, ND-BW, SD-BW, SP-C

tel. 22 56 17 734 – ND-P

tel. 22 56 17 679 – kierownik

DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH

tel. 22 56 17 724

tel. 22 56 17 374

DZIAŁ ORGANIZACJI DYDAKTYKI
tel. 22 56 17 561
tel. 22 56 17 522
tel. 22 56 17 575

INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA
tel. 22 56 17 674

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
tel. 22 56 17 395
DZIAŁ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ
tel. 22 56 17 647, 22 56 17 518
DZIAŁ ds. E-NAUCZANIA
tel. 22 56 17 365

tel. 22 56 17 759

ZESPÓŁ DS. ERASMUSA
tel. 22 56 17 747

ZESPÓŁ DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
tel. 22 56 17 579

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
tel. 22 56 17 593
tel. 22 56 17 730

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
tel. 22 56 17 595
tel. 22 56 17 671

PODODDZIAŁY SZKOLNE
tel. 22 56 17 658

JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA
tel. 22 56 17 618
tel. 22 56 17 691

DZIAŁ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO I POLIGONU
tel. 22 56 17 988
tel. 22 56 17 665

DZIAŁ ZABEZPIECZENIA
OPERACYJNO-ODWODOWEGO

tel. 22 56 17 637

OFICER DYŻURNY
tel. 22 56 17 534
kom. 601 308 568

BEZPIECZNY DOM
tel. 22 56 17 506

KWESTURA
tel. 22 56 17 531

tel. 22 56 17 767

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
tel. 22 56 17 656
tel. 22 56 17 672

DZIAŁ PŁAC

tel. 22 56 17 630

SEKRETARIAT DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO I DZIAŁU INWESTYCJI, REMONTÓW I KONSERWACJI
tel. 22 56 17 520

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
tel. 22 56 17 694

DZIAŁ IT
tel. 22 56 17 776

DZIAŁ ANALIZ I KONTROLI
tel. 22 56 17 332
tel. 22 56 17 378

ZESPÓŁ DS. BHP I PPOŻ.
tel. 22 56 17 986

ARCHIWUM
tel. 22 56 17 996

PBL ZAMCZYSKO NOWE

tel. 22 794 01 17

05-155 Górki Kampinoskie

gm. Leoncin, woj. mazowieckie

DOM STUDENCKI
tel. 22 849 00 30

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Andrzej Sorbian,
mail: iod@sgsp.edu.pl

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH SGSP

tel. 22 5617 537