Informacje dla kandydatów

 

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT!

ROZPOCZYNAMY PROCES BADAŃ LEKARSKICH DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA DLA STRAŻAKÓW W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, inaczej niż w latach ubiegłych, w tym roku badania lekarskie dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby kandydackiej rozpoczynamy jeszcze przed ogłoszeniem wyników egzaminu maturalnego. Badaniami zostaną objęte wszystkie osoby, które zdały egzamin sprawności fizycznej.

Zakładamy, że proces badań lekarskich przed przyjęciem do służby kandydackiej zostanie zakończony przed końcem sierpnia.

Uzyskanie orzeczenia Komisji Lekarskiej o zdolności do służby w Państwowej Straży Pożarnej nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na pierwszy rok studiów. Bez zmian pozostaje obowiązek dostarczenia świadectw maturalnych do SGSP i dalsze zasady określone w warunkach rekrutacji.

Szczegółowe informacje o terminie badania będziemy przekazywać sukcesywnie, kontaktując się z każdą osobą indywidualnie. 

 

 

Uwaga, wydłużamy terminy rekrutacji!
w związku ze zmianami w harmonogramie egzaminów maturalnych wydłużamy terminy przyjęć dokumentów.
Zmiany w tym zakresie nie dotyczą kandydatów na studia dla strażaków w służbie kandydackiej.
Dokumenty zawierające zmiany dostępne są w zakładce podstawy prawne (Decyzja nr 50/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. oraz Zarządzenie nr 59/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.)
Aktualne terminy rekrutacji znajdują się również w zakładce KALENDARIUM REKRUTACJA

 

Dokumenty prosimy składać w Kancelarii Ogólnej, wejście od ul. Siemiradzkiego (ob.02, pokój 117, parter)

 

Szanowni Państwo,

Testy sprawności fizycznej dla osób ubiegających się na studia I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej odbędą się w dniach 1-4.07.2020. Na stronie internetowej znajduje się uaktualniona lista startowa dotycząca testów sprawnościowych (na dzień 26.06.2020 r.).
Prosimy, aby na test sprawnościowy dostarczyć ważne zaświadczenie lekarskie (zaświadczenie do pobrania poniżej) oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie o umiejętności pływania.

 

AKTUALNA LISTA STARTOWA NA EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE STWIERDZAJĄCE ZDOLNOŚĆ DO PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU SPRAWNOŚCIOWEGO – do pobrania

Z powyższym zaświadczeniem należy pójść do lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty. Zaświadczenie musi być wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed egzaminem (musi być ważne do ostatniego dnia egzaminu!). Zaświadczenie należy dostarczyć w dniu egzaminu sprawnościowego.

 

PODANIA NA WSZYSTKIE RODZAJE STUDIÓW-DO WYGENEROWANIA

 

Poradnik dla kandydatów na studia w służbie kandydackiej dotyczący pomiarów 

 

Klauzula Informacyjna dotycząca procesu rekrutacji pdf

 

Studia I stopnia

na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

stacjonarne dla osób cywilnych (SP-PC 20)                                   warunki rekrutacji
stacjonarne dla strażaków w służbie kandydackiej (SP-PK 20)        warunki rekrutacji
niestacjonarne dla osób cywilnych (NP-PC 23)                              warunki rekrutacji
niestacjonarne dla strażaków w służbie stałej (NP-PS 48)               warunki rekrutacji

 

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
stacjonarne (SP-CBW 8)                                                               warunki rekrutacji

niestacjonarne  (NP-CBW 8)                                                                     warunki rekrutacji

 

Studia II stopnia

na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

stacjonarne (SD-P 15)                                                                                warunki rekrutacji

niestacjonarne  (ND-P 37)                                                                         warunki rekrutacji

 

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

stacjonarne (SD-BW 6)                                                                           warunki rekrutacji

niestacjonarne (ND-BW 6)                                                                         warunki rekrutacji

 

Deklaracja uiszczania czesnego pdf

 

Zapraszamy również na studia podyplomowe

Informacje odnośnie studiów podyplomowych pod numerami: 22 56 17 647, 22 56 17 523