REKRUTACJA

WITAJ W INTERNETOWYM SERWISIE REKRUTACYJNYM SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ


Znajdziesz tutaj informacje przydatne w procesie rekrutacji.

Informujemy, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej dołączyła do grona uczelni wykorzystujących w procesie rekrutacji system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jest to narzędzie stworzone z myślą o przeprowadzeniu procesu rekrutacji w sposób przyjazny dla Ciebie. Zapisanie się na studia stało się możliwe niemalże bez konieczności wychodzenia z domu – większość czynności związanych z tym procesem można wykonać przez Internet za pośrednictwem systemu IRK.

Proces złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego odbywa się w kilku prostych korkach:

  1. utwórz indywidualne konto w systemie IRK,
  2. uzupełnij informacje o sobie i swoim wykształceniu,
  3. wybierz interesujący Cię rodzaj studiów,
  4. złóż zgłoszenie rekrutacyjne.

Przez wszystkie kroki przeprowadzi Cię system IRK. Skorzystaj również z instrukcji i porad, które umieściliśmy w IRK dla Ciebie. Możesz też poprosić nas o pomoc poprzez formularz kontaktowy.

Zobacz film – złożenie zgłoszenia rekrutacyjnego.

Czekamy na Ciebie – zapraszamy!

Kontakt:
⇒  kontakt poprzez indywidualne konto w IRK
⇒  mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl
⇒  tel. (22) 56 17 992
STUDIA MUNDUROWE

kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

forma studiów dla kogo stopień studiów symbol studiów warunki rekrutacji

stacjonarne

dla strażaków w służbie kandydackiej jednolite magisterskie SM-K 23 warunki

niestacjonarne

dla strażaków w służbie stałej I NP-S 23 warunki
STUDIA CYWILNE

kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

forma studiów stopień studiów symbol studiów warunki rekrutacji
stacjonarne I SP-BW 23 warunki
niestacjonarne I NP-BW 23 warunki
stacjonarne II SD-BW 23 warunki
niestacjonarne II ND-BW 23 warunki

kierunek Inżyniera Bezpieczeństwa

forma studiów stopień studiów symbol studiów warunki rekrutacji
stacjonarne I SP-IB 23 warunki
niestacjonarne I NP-IB 23 warunki
stacjonarne II SD-IB 23 warunki
niestacjonarne II ND-IB 23 warunki

kierunek Ratownictwo Medyczne

forma studiów stopień studiów symbol studiów warunki rekrutacji
stacjonarne I SP-RM 23 warunki
niestacjonarne I NP-RM 23 warunki
STUDIA MUNDUROWE

kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

studia jednolite magisterskie dla strażaków w służbie kandydackiej

 rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych  17.04.2023 r.
 zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych  31.05.2023 r.
 ogłoszenie list startowych na egzamin sprawnościowy za pomocą platformy IRK  09.06.2023 r.
 dostarczenie oryginału zaświadczenia lekarskiego  w dniu testu sprawności fizycznej
 test sprawności fizycznej  19.06 – 23.06.2023 r. *
 ogłoszenie wyników testu sprawności fizycznej  23.06.2023 r.
 sprawdzian z pływania  27.06 – 28.06.2023 r. **
 ogłoszenie wyników KOŃCOWYCH egzaminu sprawnościowego  04.07.2023 r.
 wczytanie skanu świadectwa dojrzałości i uzupełnienie wyników egzaminu dojrzałości  09.07.2023 r.
 ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji – LISTA RANKINGOWA  11.07.2023 r.
 czas na wykonanie badań w komisji lekarskiej  12.07 – 03.08.2023 r.
 dostarczenie oryginałów dokumentów przez osoby zakwalifikowane  w dniu rozpoczęcia przeszkolenia pożarniczego
 przeszkolenie pożarnicze  04.08 – koniec września 2023 r. ***
 ślubowanie i immatrykulacja  początek października 2023 r. ***

*     zgodnie z harmonogramem przesłanym za pomocą platformy IRK osobom skutecznie zapisanym na studia

 **   każdemu kandydatowi zostanie przydzielony jedne dzień

 *** szczegółowe daty wkrótce

 
STUDIA MUNDUROWE 
kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

studia niestacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie stałej

studia stopień zapis na studia w IRK wyniki w IRK
dla strażaków w służbie stałej I 05.06.2023 – 14.07.2023

21.07.2023


STUDIA CYWILNE

kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

forma stopień zapis na studia w IRK wyniki w IRK
stacjonarne I 05.06.2023 – 14.07.2023 21.07.2023
niestacjonarne I 05.06.2023 – 14.07.2023 21.07.2023
stacjonarne II 05.06.2023 – 14.07.2023 21.07.2023
niestacjonarne II 05.06.2023 – 14.07.2023 21.07.2023

kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

forma stopień zapis na studia w IRK
wyniki w IRK
stacjonarne I 05.06.2023 – 14.07.2023 21.07.2023
niestacjonarne I 05.06.2023 – 14.07.2023 21.07.2023
stacjonarne II 05.06.2023 – 14.07.2023 21.07.2023
niestacjonarne II 05.06.2023 – 14.07.2023 21.07.2023

kierunek Ratownictwo Medyczne

forma stopień zapis na studia w IRK wyniki w IRK
stacjonarne I 05.06.2023 – 14.07.2023 21.07.2023
niestacjonarne I 05.06.2023 – 14.07.2023 21.07.2023
INFOGRAFIKI
CO WARTO WIEDZIEĆ ?
TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
AKTUALNOŚCI