Uczelnia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Przedsiębiorców oferując szeroki zakres badań, ekspertyz i usług wykorzystujących aparaturę oraz wiedzę ekspercką pracowników naukowych SGSP. Współpraca z Przedsiębiorcami to dla nas, jako Uczelni kształcącej przyszłych specjalistów
w zakresie bezpieczeństwa, jeden z najważniejszych celów działalności. SGSP dąży do usprawnienia procesu komercjalizacji wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych tak, aby sprostać oczekiwaniom Przedsiębiorców, chcących współpracować z Uczelnią na zasadach rynkowych. Dążymy do  wypracowania jak najlepszej oferty, łączącej w sobie zalety działalności Uczelni z modelem współpracy preferowanym przez Firmy.

Pragniemy zapewnić współpracującym z nami Firmom rozwiązania dostosowane do ich potrzeb,
a także tworzyć przestrzeń wymiany opinii i doświadczeń na rzecz wspólnego opracowywania innowacyjnych rozwiązań.

W ostatnich czterech latach zrealizowaliśmy ponad 250 zleceń na łączną kwotę ponad 2,5 mln złotych.

Współpracujemy z: Grupą Lotos S.A., Lotos Terminale S.A., Lotos Biopaliwa Sp. z o.o., Operatorem Logistycznym Paliw Płynnych Sp. z o. o, Orlen Południe S.A., Zarządem Pałacu Kultury
i Nauki Sp. z o. o, Kadimex S.A., Minimax Polska Sp. z o.o., Polskimi Zakładami Lotniczymi Sp. z o.o., OLPP Sp. z o.o., GM Sprinkler Sp. z o.o., instytucjami publicznymi etc. Dołącz do nas!

Umożliwiamy

  • dostęp do potencjału naukowo-badawczego zespołów naukowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej;
  • zaplecze nowocześnie wyposażonych laboratoriów;
  • pośrednictwo między zespołami naukowymi i firmami w zakresie badań zamawianych;
  • identyfikowanie oraz połączenie zespołów naukowych SGSP z partnerami biznesowymi zainteresowanymi współpracą w ramach komercyjnych usług badawczych realizowanych na zlecenie firm.