Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory wydawnictwa zwarte i ciągłe, polskie i obcojęzyczne z zakresu:

 • ochrony przeciwpożarowej,
 • ratownictwa,
 • ochrony ludności i obrony cywilnej,
 • zarządzania ryzykiem,
 • zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych.

Ponadto biblioteka gromadzi książki i czasopisma z ekologii, psychologii, socjologii, organizacji i zarządzania, nauk technicznych, a także słowniki językowe oraz leksykony i encyklopedie o charakterze ogólnym.

Od 2000 r. Biblioteka gromadzi zbiory związane z działalnością naukową i dydaktyczną Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego.

Zasoby biblioteczne

 • ok. 40 000 woluminów wydawnictw zwartych (w tym podręczniki i skrypty)
 • 120 dokumentów audiowizualnych
 • 300 dokumentów elektronicznych
 • 2000 norm krajowych i zagranicznych
 • 3000 roczników czasopism polskich i zagranicznych

W prenumeracie bieżącej:

 • 56 tytułów czasopism polskich
 • 20 tytułów czasopism zagranicznych