Czasopisma polskie online (free-online)

 1. Mecta chanica et Automatica (Politechnika Białostocka)

  http://www.actawm.pb.edu.pl/

 2. Advanced in Manufacturing Science and Technology (Politechnika Rzeszowska)

  http://advancesmst.prz.edu.pl/archiwum.html

 3. Annales Chemistry (UMCS)

  http://versita.metapress.com/content/121735/

 4. Archives of Civil Engineering (PAN)

  http://versita.metapress.com/content/122152/

 5. Archives of Foundry Engineering (Archiwum Odlewnictwa)

  http://www.afe.polsl.pl/

 6. Arianta – Baza naukowych i fazchowych polskich czasopism elektronicznych

  http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/

 7. Automatyka (AGH)

  http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/index.php?vol=2010-03-2

 8. BazTol – baza danych czasopism naukowo-technicznych

  http://baztol.library.put.poznan.pl/baztol_czytelnik/baztol

 9. Bezpieczeństwo Pracy

  http://www.ciop.pl/412.html

 10. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza (CNBOP)

  http://czytelnia.cnbop.pl/czytelnia

 11. Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki (Instytut Teleinformatyki i Automatyki)

  http://www.ita.wat.edu.pl

 12. Budownictwo Dziś i Jutro

  http://www.polcen.com.pl/budownictwo-dzis-i-jutro

 13. Budownictwo i Inżynieria Środowiska (Politechnika Białostocka)

  http://www.biswbis.pb.edu.pl/spis.html

 14. Chemical and Process Engineering

  http://versita.metapress.com/content/122143/

 15. Chemia analityczna (UW)

  http://www.chem.uw.edu.pl/chemanal/

 16. Czasopismo Techniczne – Środowisko (Politechnika Krakowska)

  http://www.biblos.pk.edu.pl/bc_zasoby&operation=details&id=834

 17. Dachy – Materiały, konstrukcje, technplogie

  http://www.klubdachy.pl/wydanie-drukowane/lista/

 18. Dziennik Urzędowy

  http://isap.sejm.gov.pl/

 19. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej (po zalogowaniu się bezpłatnym)

  http://www.promulgatory.pl/?pro=DMON

 20. e-Informatica Software Engineering Journal (ISEJ)

  http://www.e-informatyka.pl/wiki/e-Informatica

 21. e-Wydawnictwo – czasopisma naukowe (założenie bezpłatnego konta)

  http://www.e-wydawnictwo.eu/

 22. Elektrotechnika i Elektronika (Akademia Górniczo-Hutnicza)

  http://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/

 23. Environment Protection Engineering (Politechnika Wrocławska)

  http://epe.pwr.wroc.pl/contents.html

 24. Fibres & Textiles in Eastern Europe (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych)

  http://www.fibtex.lodz.pl/issue55.html

 25. Fire-Max

  http://www.firemax.pl/magazyn-fire-max,s,21,1.html

 26. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce (Politechnika Łódzka)

  http://fizykabudowli.p.lodz.pl/

 27. Foundation Civil and Environmental Engineering (Politechnika Poznańska)

  http://www.fcee.put.poznan.pl/node/10

 28. Geoinżynieria drogi, mosty, tunele (po zalogowaniu się bezpłatnym)

  http://wydawnictwo.inzynieria.com

 29. Głos Lasu (Lasy Państwowe)

  http://www.lasy.gov.pl/prasa-lesna/glos-lasu

 30. Górnictwo i Geoinżynieria (Akademia Górniczo-Hutnicza)

  http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/

 31. Infrastruktura Transportu

  http://www.infrastruktura.elamed.pl/strona-archiwum.html

 32. International Journal of Applied Mechanics and Engineering (Uniw. Zielonogórski)

  http://www.ijame.uz.zgora.pl/

 33. Inżynier Budownictwa

  http://www.inzynierbudownictwa.pl/

 34. Inżynieria Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza)

  http://journals.bg.agh.edu.pl/INZYNIERIA/

 35. Laboratoria, Aparatura, Badania

  http://lab.media.pl/archiwum

 36. Materiały Budowlane: Technologie, Rynek, Wykonawstwo

  http://www.materialybudowlane.info.pl/index.php/archiwum.html

 37. Mechanika (Mechanics) – od 2010 r jako Mechanics and Control (AGH)

  http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/

 38. Monitor Europejski (Biblioteka Europejska)

  http://bazy.ukie.gov.pl/monitor/

 39. Monitor Polski

  http://monitorpolski.gov.pl/

 40. Nafta i Gaz (Instytut Nafty i Gazu)

  http://www.inig.pl/INST/Nafta-Gaz_abs.html

 41. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

  http://www.nbi.com.pl/archiwum

 42. Ochrona Środowiska (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych)

  http://www.os.not.pl/

 43. Polskie czasopisma naukowe free on line- Versita Open

  http://versitaopen.com/cpe/

 44. Polish Journal of Chemical Technology (Zachodniopomorski Uniw. Technologiczny, Szczecin)

  http://versita.metapress.com/content/120765/

 45. Przegląd Budowlany

  http://www.przegladbudowlany.pl/archiwum.html

 46. Przegląd Mechaniczny

  http://www.iinte.edu.pl/szukaj/

 47. Przegląd Pożarniczy (pełnotekstowe od 2011/1)

  http://www.ppoz.pl/template-features/archiwum/pelne-wersje-numerow

 48. Roczniki Statystyczne

  http://www.stat.gov.pl/gus/roczniki_PLK_HTML.htm

 49. Wirtualna Biblioteka Inżyniera

  http://www.wbi.budmedia.pl/index.php?option=com_docman&Itemid=30