Biblioteka SGSP udostępnia swoim użytkownikom pełnotekstowe bazy danych czasopism i książek zagranicznych (dostęp do baz z komputerów znajdujących się na terenie SGSP)

Baza:

Licencja:

Jak korzystać z bazy?

ScienceDirect

Warunki 
korzystania

ScienceDirect WebHelp

Scopus

Warunki 
korzystania

Scopus Tutorials

Springer Link

Warunki 
korzystania

SpringerLink Search Tips

Web of Science

Warunki 
korzystania

Web of Science
All Databases Help

Ebsco Host

Warunki 
korzystania

EBSCOhost Support

nature.com

Warunki 
korzystania

Nature.com User Guide

Science

Warunki 
korzystania

Science Tutorials

Wiley Online Library

Warunki 
korzystania

WOL – Help

Wszyscy korzystający z baz zobowiązani są do przestrzegania zasad korzystania z licencji