Biblioteka SGSP gromadzi i opracowuje powstałe w SGSP prace dyplomowe i udostępnia je wyłącznie do celów naukowych.

Przed skorzystaniem z prac dyplomowych należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:
1) Prace dyplomowe są udostępniane tylko na terenie Czytelni Biblioteki SGSP i nie są wypożyczane na zewnątrz.
2) Prawo do korzystania z prac dyplomowych mają:
– studenci i słuchacze SGSP piszący własne prace dyplomowe – po uzyskaniu zgody swojego promotora;
– pozostali studenci SGSP – po uzyskaniu zgody dziekana;
– pracownicy SGSP;
– autorzy prac dyplomowych;
– osoby spoza SGSP – po uzyskaniu zgody Kierownika Biblioteki.
3) Udostępnienie prac dyplomowej odbywa się na podstawie poprawnie wypełnionego rewersu oraz pozostawienia u dyżurującego bibliotekarza dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4) Prace dyplomowe podlegają pełnej ochronie praw autorskich, dlatego też nie mogą być kopiowane w jakimkolwiek zakresie. Próba skopiowania pracy dyplomowej może być podstawą do wyproszenia czytelnika z terenu Biblioteki oraz zablokowania możliwości korzystania z prac dyplomowych.
5) W katalogu internetowym Biblioteki zbiór prac dyplomowych oznaczony jest sygnaturą poprzedzoną symbolem „PD” oraz dopiskiem przy tytule oznaczającym rodzaj pracy. W przypadkach, gdy autorzy nie zgodzili się na wgląd do pracy dyplomowej w katalogu przy opisie bibliograficznym pracy wyświetlana będzie odpowiednia uwaga.

Szczegółowe informacje nt. udostępniania prac dyplomowych można znaleźć w regulaminie Biblioteki.

Pliki do pobrania:

Rewers na udostępnienie prac dyplomowych