Baza Dorobku Naukowego
pracowników i funkcjonariuszy SGSP

 

Pracownicy oraz funkcjonariusze SGSP zobowiązani są do bieżącego przekazywania informacji o osiągnięciach naukowych zaliczanych do och dorobku naukowego  z afiliacją podstawowej jednostki organizacyjnej SGSP (wydział) z akceptacją kierownika tej jednostki na określonym w zarządzeniu formularzu. W oparciu o uzyskane materiały Biblioteka SGSP rejestruje dorobek naukowy w Bazie Dorobku Naukowego.

Obowiązek przekazywania informacji o dorobku naukowym obejmuje:

 1. publikacje drukowane i elektroniczne
  a) prace doktorskie, monografie, podręczniki, skrypty oraz inne wydawnictwa zwarte,
  b) rozdziały i artykuły w monografii, podręczniku lub innym wydawnictwie zwartym oraz referaty i komunikaty opublikowane w materiałach konferencyjnych,
  c) artykuły w czasopismach naukowych i innych wydawnictwach ciągłych oraz opublikowane recenzje w czasopismach.
 2. inne osiągnięcia naukowe:
  a) redakcja naukowa monografii, podręcznika, skryptu lub innego wydawnictwa zwartego,
  b) status redaktora naukowego czasopisma,
  c) członkostwo w komitecie / radzie naukowej czasopisma,
  d) członkostwo w komitecie / radzie naukowej / programowej konferencji naukowej
  e) patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, wdrożenia,
  f) inne osiągnięcia naukowe.

Do Biblioteki SGSP, oprócz poprawnie wypełnionych formularzy, muszą być dostarczane:

 • w przypadku wydawnictw zwartych oryginalna publikacja do księgozbioru Biblioteki SGSP lub kopia strony tytułowej i redakcyjnej, spisu treści oraz strony z widoczną afiliacją;
 • w przypadku referatów i komunikatów opublikowanych w materiałach konferencyjnych –publikacja do zbiorów Biblioteki SGSP lub kopia referatu wraz z kopią strony tytułowej i redakcyjnej, spisu treści oraz strony z widoczną afiliacją ;
 • w przypadku artykułów z czasopism – kserokopia całego artykułu wraz z kopią strony tytułowej i redakcyjnej czasopisma, spisu treści oraz strony z widoczną afiliacją ;
 • w przypadku recenzji opublikowanej w czasopiśmie – kserokopia całej recenzji wraz z kopią strony tytułowej i redakcyjnej czasopisma, spisu treści oraz strony z widoczną afiliacją;
 • w przypadku fragmentu z książek, które nie znajdują się w zbiorach Biblioteki SGSP  -kopia rozdziału lub referatu z widocznymi numerami stron, strony tytułowej i redakcyjnej oraz spisu treści i strony z widoczną afiliacją;
 • w przypadku publikacji wyłącznie w wersji elektronicznej – adres internetowy lub cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego DOI;
 • w przypadku innych form publikacji dane pozwalające na identyfikację dokumentu.

W przypadku, gdy publikacje stanowiące dorobek naukowy pracownika lub funkcjonariusza SGSP są dostępne w Bibliotece SGSP,
autor zobowiązany jest dostarczyć jedynie zgłoszenie, z sygnaturą biblioteczną.