Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych
bryg. mgr inż. Paweł Fliszkiewicz

tel. (22) 56 17 624
e-mail: pfliszkiewicz@sgsp.edu.pl

 

 

Prorektor ds. Nauki
dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni

tel. (22) 56 17 551
e-mail: wrogula@sgsp.edu.pl

 


Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

st. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz

tel. (22) 56 17 551
e-mail: zsalamonowicz@sgsp.edu.pl

 

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

st. kpt. dr inż. Adrian Bralewski

tel.  (22) 56 17 642
e-mail: abralewski@sgsp.edu.pl

 

Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności – Kierownik Kierunku Studiów Inżynieria Bezpieczeństwa

st. kpt. dr inż. Sylwia Jasińska

e-mail: sboron@sgsp.edu.pl

 

 

Kanclerz

st. bryg. mgr inż. Piotr Równicki 

tel. (22) 56 17 551
e-mail: kanclerz@sgsp.edu.pl

 

 

Dyrektor Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa

bryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka

tel. (22) 56 17 558
e-mail: mmajder@sgsp.edu.pl

 

 

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

st. bryg. dr inż. Robert Piec

tel. (22) 56 17 363
e-mail: rpiec@sgsp.edu.pl