ABSOLWENT

Jeżeli jesteś absolwentem lub absolwentką studiów w SGSP z radością przywitamy Cię w Stowarzyszeniu Absolwentów SGSP.
Zapraszamy do kontaktu oraz wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia Absolwentów SGSP.
Poniżej link do deklaracji: https://goo.gl/ayaT1p
ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOKU

 

Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Juliusza Słowackiego 52/54

01-629 Warszawa

NIP: 525-24-40-882 | REGON: 141605136

e-mail: absolwenci.sgsp@gmail.com

tel. 509 065 718 lub 505 768 273

 

Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SA SGSP) jest jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Stowarzyszenie zrzesza absolwentów zarówno studiów  mundurowych jak i cywilnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa, Szkoły Oficerów Pożarnictwa i Centralnej Szkoły Pożarniczej w celu zacieśniania więzi między nimi, a Uczelnią.

Celami Stowarzyszenia są:

1) promowanie i integracja absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Wyższej

Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa, Szkoły Oficerów Pożarnictwa i Centralnej Szkoły

Pożarniczej,

2) zapewnienie integracji międzypokoleniowej oraz trwałych więzów absolwentów

z macierzystą Uczelnią;

3) kultywowanie tradycji Uczelni oraz prowadzenia badań nad jej historią;

4) kształtowanie postaw i zachowań społecznych w zakresie etyki, kultury poszanowania

tradycji historycznych;

5) inicjowanie, prowadzenie działalności opiniotwórczej, naukowej i popularyzatorskiej w

zakresie inżynierii bezpieczeństwa;

6) promocja nowoczesnych systemów i technologii w zakresie inżynierii bezpieczeństwa;

7) pomoc członkom Stowarzyszenia znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji

życiowej.

Zarząd Stowarzyszenia

  • kpt. mgr inż. Tomasz Janus – Prezes Zarządu
  • st. str. mgr inż. Dominik Duralski – Wiceprezes Zarządu
  • mgr inż. Patrycja Ozdarska – Sekretarz Zarządu
  • st. kpt. mgr inż. Tomasz Nosal – Skarbnik
  • kpt. mgr inż. Szymon Jaworski – Członek Zarządu
  • st. kpt. mgr inż. Łukasz Duszyński – Członek Zarządu

Jesteś absolwentem studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i chciałbyś wstąpić w nasze szeregi nic prostszego poniżej infografika pokazująca w jaki sposób należy złożyć deklarację członkowską, która jest do pobrania pod linkiem.