Wydawnictwo wydaje skrypty, podręczniki, monografie naukowe, jak również dwa czasopisma naukowe „Zeszyty Naukowe SGSP” i „Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono”. 

Na podstawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2021 r.) za publikacje w naszym wydawnictwie przyznawane jest 80 punktów. 

Czasopisma naukowe wydawane przez uczelnię znalazły się na wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonym w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki
z 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
 

W związku z tym za artykuł opublikowany w „Zeszytach Naukowych SGSP” autorom przyznawane jest 70 pkt, zaś w „Zeszytach Naukowych Pro Publico Bono” 70 pkt  

„Zeszyty Naukowe SGSP” mają przypisane dyscypliny naukowe nauki o bezpieczeństwie oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, zaś w „Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono nauki o bezpieczeństwie. 

Zapraszamy na strony internetowe czasopism naukowych uczelni: Zeszyty Naukowe SGSP i Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono.

 

 

Wydawnictwo  

ul. J. Słowackiego 52/54

01-629 Warszawa 

tel. 22 255 96 03 

e-mail: wydawnictwo@sgsp.edu.pl

 

Zasady polityki wydawniczej:

Zasady polityki wydawniczej SGSP  (załącznik do uchwały nr 55/11/2019 Senatu SGSP)