Wydawnictwo SGSP wydaje skrypty, podręczniki, monografie, jak również dwa czasopisma naukowe „Zeszyty Naukowe SGSP” i „Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono”.

 

Strona internetowa Zeszytów Naukowych SGSP: www.zeszytynaukowe-sgsp.pl

Strona internetowa Zeszytów Naukowych PPB: www.zn-ppb.pl

 

Redakcja
Wydawnictwo SGSP

ul. J. Słowackiego 52/54

01-629 Warszawa
tel. 22 561 73 83
e-mail: wydawnictwo@sgsp.edu.pl

 

ZASADY POLITYKI WYDAWNICZEJ SGSP

Zasady polityki wydawniczej SGSP  (załącznik do uchwały nr 55/11/2019 Senatu SGSP)