Elementor #10531

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest niezależną instytucją, działającą w ramach polskiego systemu szkolnictwa wyższego na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych tworzących ten system, uprawnioną do dokonywania oceny spełniania warunków do prowadzenia kształcenia oraz oceny jego jakości na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej we wspomnianym zakresie została przeprowadzona w tym roku również w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP), ze szczególnym uwzględnieniem kierunku inżynieria bezpieczeństwa – zarówno na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP), jak i na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC).

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że PKA oceniła bardzo dobrze jakość kształcenia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa, zarówno na WIBC jak i na WIBP.

Ogólna ocena spełnienia kryteriów oceny programowej WIBC

Kryterium

Ocena stopnia spełnienia kryterium (Wyróżniająca/
W pełni/ Zadowalająca/ Częściowa / Negatywna)

Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność
z misją oraz strategią uczelni
W pełni
Kryterium Program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia W pełni
Kryterium 3. Skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia W pełni
Kryterium 4. Kadra prowadząca proces kształcenia W pełni
Kryterium 5. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia W pełni
Kryterium 6. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia W pełni
Kryterium 7. Infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia W pełni
Kryterium 8. Opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia W pełni

Ogólna ocena spełnienia kryteriów oceny programowej WIBP

Kryterium

Ocena stopnia spełnienia kryterium (Wyróżniająca/
W pełni/ Zadowalająca/ Częściowa / Negatywna)
Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność
z misją oraz strategią uczelni
W pełni
Kryterium Program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia W pełni
Kryterium 3. Skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia W pełni
Kryterium 4. Kadra prowadząca proces kształcenia W pełni
Kryterium 5. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia W pełni
Kryterium 6. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia Wyróżniająca
Kryterium 7. Infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia W pełni
Kryterium 8. Opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia W pełni

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które angażują się w prace na rzecz rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.